Tuottajavastuu

Laki velvoittaa jätteiden keräykseen.

Suomen lainsäädäntö ja paikalliset jätehuoltomääräykset määräävät ja ohjaavat jätteenkeräystä. Kysy meiltä lisää. Autamme mielellämme jätteidenkeräyksen järjestämisessä.

Valmistajien ja maahantuojien on järjestettävä tuotteidensa jätehuolto

Tuottajavastuu tarkoittaa tuotteiden valmistajien ja maahantuojien velvollisuutta järjestää tuotteidensa jätehuolto kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Tuottajavastuu koskee mm. sähkö- ja elektroniikkalaitteita, sanomalehtiä, aikakauslehtiä, toimistopaperia ja muita näihin rinnastettavia paperituotteita. Kunta ei vastaa jätteistä, joita koskee tuottajavastuu.

Tuottajat voivat huolehtia näistä velvoitteista mm. yhteistoimin tuottajayhteisön avulla. Tuotteen viimeisellä haltijalla, usein kuluttajalla, on yleensä oikeus laittaa käytetty tuote ilmaiseksi järjestettyyn keräysjärjestelmään.

Linkki Finlexin tuottajavastuulakiin.

 

Jätelaki velvoittaa jätteen synnyn ehkäisyyn ja hyödyntämiseen

Jätelain tavoitteena on edistää luonnonvarojen järkevää käyttöä sekä ehkäistä jätteiden aiheuttamia terveys- ja ympäristöhaittoja. Jätelakia noudattamalla edistetään luonnonvarojen kestävää käyttöä ja torjutaan ympäristöongelmia.

Suomen jätelain mukaan tärkeintä on jätteiden synnyn ehkäisy. Seuraavaksi syntyneitä jätteitä on hyödynnettävä ensisijaisesti raaka-aineena, toissijaisesti jätteitä on hyödynnettävä energiana ja viimeisenä vaihtoehtona on turvallinen loppusijoitus kaatopaikalle.

Jätelain mukaan esimerkiksi muovi- ja kartonkipakkausten erilliskeräys on järjestettävä asuinkiinteistöiltä sijainnista ja huoneistojen lukumäärästä riippuen.

Linkki jätelakiin Finlexissä.

Paikalliset jätehuoltomääräykset vaihtelevat

Kunta antaa paikalliset jätehuoltomääräykset ja niiden noudattamista valvoo paikallinen ympäristöviranomainen. Määräykset vaihtelevat paikallisen keräysjärjestelmän ja hyötykäyttömahdollisuuksien mukaan.

Ympäristönhuolto kannattaa järjestää jätehuoltomääräyksiä tehokkaammin niin kustannukset pysyvät kurissa. Ota yhteyttä Helsingin Paperinkeräyspalveluun keräysasioissa. Suunnittelemme juuri teille sopivan jätteenkeräyspalvelun.

Kysy lisää