YRITYKSET JA YHTEISÖT

VALMISTAJIEN JA MAAHANTUOJIEN ON JÄRJESTETTÄVÄ TUOTTEIDENSA JÄTEHUOLTO

Tuottajavastuu tarkoittaa tuotteiden valmistajien ja maahantuojien velvollisuutta järjestää tuotteidensa jätehuolto kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Tuottajavastuu koskee henkilöautoja, pakettiautoja ja niihin rinnastettavia muita ajoneuvoja; moottorikäyttöisen tai muun ajoneuvon ja laitteen renkaita; sähkö- ja elektroniikkalaitteita sekä sanomalehtiä, aikakauslehtiä, toimistopaperia ja muita näihin rinnastettavia paperituotteita.

Tuottajat voivat huolehtia näistä velvoitteista mm. yhteistoimin tuottajayhteisön avulla. Tuotteen viimeisellä haltijalla puolestaan on yleensä oikeus luovuttaa tuote maksutta järjestettyyn keräys- ja hyödyntämisjärjestelmään.

Kunta ei vastaa jätteistä, joita koskee tuottajavastuu

KOTI

Suomen jätelain mukaan:

  • tärkeintä on jätteiden synnyn ehkäisy
  • syntyneitä jätteitä on hyödynnettävä ensisijaisesti raaka-aineena
  • toissijaisesti jätteitä on hyödynnettävä energiana
  • viimeisenä vaihtoehtona on turvallinen loppusijoitus kaatopaikalle.

Jätteen tuottajalla on velvollisuus olla selvillä tuottamansa jätteen laadusta, määrästä, syntyperästä sekä myös jätteen terveys- ja ympäristövaikutuksista.
Jätelain tavoitteena on edistää luonnonvarojen järkevää käyttöä sekä ehkäistä jätteiden aiheuttamia terveys- ja ympäristöhaittoja. Jätelakia noudattamalla edistetään luonnonvarojen kestävää käyttöä ja torjutaan ympäristöongelmia.

PAIKALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET VAIHTELEVAT

Kunta antaa paikalliset jätehuoltomääräykset ja niiden noudattamista valvoo paikallinen ympäristöviranomainen. Määräykset vaihtelevat paikallisen keräysjärjestelmän ja hyötykäyttömahdollisuuksien mukaan.

Ympäristönhuolto kannattaa järjestää jätehuoltomääräyksiä tehokkaammin niin kustannukset pysyvät kurissa. Käänny Paperinkeräyspalvelu Oy:n puoleen paperin- ja pahvinkeräysasioissa!

Linkki tuottajavastuun lakisivuille:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040452